Zustand vor der vloersaneringCoatingvloeren – kent u deze problemen?

Traditionele vloerbedekkingen (≥ 2,5 mm) hebben voor- en nadelen:

Bekende oplossing

Klopt: o.a. kunstharsvloeren zijn de bekende oplossing. Helaas zijn de daaraan verbonden risico's, bijkomende en later optredende kosten ook bekend:

Dure ondergrond-sanering

Bijvoorbeeld olie verwijderen, kogelstralen, scheuren en beschadigde plekken opvullen, schuren.

Productie-uitval

Het totale vloeroppervlak moet worden ontruimd, uw bedrijf ligt ten enige tijd stil. Het omzetverlies komt bovenop de saneringskosten.

Stofontwikkeling

Een groot probleem voor tal van productieprocessen. Daarbij komen de extra schilderskosten.

Meerlaagse coatingvloer

Primen, egalisatielaag, deklaag, afwerking ... Het resultaat van deze procedure varieert altijd in kleur en oppervlaktestructuur.

Voegprobleem

Het voegprobleem bij coatingvloeren kan alleen worden opgelost met hoogwaardige voegprofielen.

Gebreken en schade

Probleemvloeren, bijvoorbeeld door olie verontreinigde ondervloer en optrekkend vocht, kunnen uw investering op heel korte tijd ruïneren: afbladderende coating, scheuren ...

Reparatie

Het repareren van individuele punten is moeilijk en heel duur.

Onvoorziene bijkomende kosten

Bij ESD-coatingvloeren heeft het ongelijkmatig opbrengen een negatieve invloed op de uitstekende kwaliteit van uw gevoelige producten: hogere aantallen afgekeurde producten, verborgen gebreken en zelfs imagoverlies kunnen uw onderneming op lange termijn duur te staan komen.

Gevaar voor de
gezondheid

Sommige epoxyharsen veroorzaken longproblemen en allergieën. Economische verliezen voor Europa, erkend door de beroepsverenigingen: € 2,5 miljard (2005).

Let op: onderhoudscontract!


In de offertes is meestal een onderhoudscontract van ca. 3,00 € per m² en per jaar opgenomen. Dat is om de tien jaar nog eens 30,00 € per m².

Wilt u nog steeds het risico nemen om te investeren in een coatingvloer? Of zou u liever duurzaam investeren in een zwevende systeemvloer?