SILA K10 » Eigenschappen » Toepassingsgebieden » Leggen » Referenties » Technische gegevens

SILA K10 – de vloeistofdichte industrievloer

Eigenschappen: vloeistofdicht, robuust, voordelig