SILA A4 » Eigenschappen » Toepassingsgebieden » Design » Technische gegevens

SILA A4 – de geluiddempende vloer

Design

Let op: de kleurweergave op de monitor
is om technische redenen niet bindend.
Zou u graag zien welk effect SILA A4 in
uw ruimten heeft?