SILA H6 » Eigenschappen » Topassingsgebieden » Design » Technische gegevens

SILA H6 – PVC-vloer met aanblik van edel hout

Design

Let op: de kleurweergave op de monitor
is om technische redenen niet bindend.
Zou u graag zien welk effect SILA H6 in
uw ruimten heeft?